طرح توجیهی تولید صابون

طرح توجیهی تولید صابون

طرح توجیهی تولید صابون   فهرست مطالب: { فصل اول } 5 ویژگی های فرایند ‚ نكات فنی و شرایط عملیاتی 5 فرمولاسیون 5 1-1- تعریف – ویژگی ها و مشخصات فنی محصول از نظر شكل ظاهری 7 تعاریف صابون بهداشتی ( عام) 7 صابون پر چرب 7 صابون رختشویی 7 صابون بچه 8 2-1) ویژگی ها مشخصات فنی محصول از نظر شكل ظاهری ‚ طبقه بندی ‚ فرمول 8 1-2-1) ویژگی های فیزیكی 8 بهداشتی بر سه نوع 9 جرم مولكولی صابون 14 { فصل دوم } 15 2-1 ) چگونگی بسته بندی اجزا و قطات متشكل 15 صابون بچه 16 2-1 ) حد استاندارد ملی و جهانی 16 1- استاندارد ملی شماره 22 17 2- استانداردهای ملی شماره 1226 17 3-استاندارد ملی شماره 3198 17 ISO 673-1981 , ISO 1967-1975 18 4- استاندارد ملی شماره 2977 18 4-2 ) چگونگی و میزان بكار گیری به عنوان كالا نهایی یا واسطه رومصرفی 18 5-2 ) ارائه دیدگاهای كلی در مورد قیمت و امكان فروش و چگونگی روند تغییرات 19 قیمت فروش محصول اصلی در داخل و خارج از كشور 19 {فصل سوم } 21 1-1-3 ) ارزیابی روشهای مختلف تولید و گزینش روش بهینه 21 روش نیمه مدرن 23 روش نیمه پیوسته و مدرن 25 مسیر فرایند و نمودار گردش مواد 29 یادآوری 29 2-1-3) كنترل كیفیت محصول نهائی 33 1)- تجزیه صابون و تامین مقدار كل اسید های چرب خام 34 روش قالب موم 34 2)- تجزیه صابون و تعیین مقدار قلیائی آزاد 34 تعین و محاسبه ظرفیت 37 رده بندی محصولات به شرح زیر است 37 1-2-3) مشخصات ظروری خدمات مورد نیازو تاسیسات عمومی كه شامل آزمایشگاه و تعمیرگاه و … 38 2-2-3 ) جدول ماشین آلات 39 3-2-3 ) چارت نیروی انسانی 41 مساحت انبارها 43 گ) سود سوز آور 46 كل زیر بنای ساختمان 48 حصار كشی mz 508 = 2 * 2 * ( 50 + 77 ) 49 3-2 ) اندازه گیری كلرید محتوی در صابون به روش تیتراسیون 50 اندازه گیری كلرید محتوی در صابون – روش تیتراسیون 51 كه در آن ‌ 53 فصل چهارم ‌ 55 2-1-4- جدول هزینه سالانه انرژی مصرفی 57 3-1-4- جدول خدمات نیروی انسانی 58 2-2-4 تأسیسات عمومی ‌ 63 5-2-4- هزینه های قبل از بهره برداری 65 2- هزینه ثبت قراردادها 67 3-4- برآورد دارائیهای ثابت ، سرمایه در گردش، كل سرمایه گذاری، میزان و شرایط اخذ و بازپرداخت وام بانكی و هزینه های مربوطه 68 ردیف 68 هزینه های پیش بینی نشده 69 برآورد هزینه سالیانه تولید 69 ردیف 70 3-3-4- كل سرمایه گذاری 71 4-3-4- شرایط اخذ وام و كارمزد تسهیلات دریافتی 72 6/122661=50070+6/72591=كل هزینه كارمزد 73 هزینه تعمیر و نگهداری 73 ردیف 73 3/2505=2/0%×1252660 74 4-4- محاسبه هزینه های استهلاك 74 5-4- برآورد كل هزینه های ثابت تولید و هزینه های متغیر تولید و تعیین قیمت تمام شده محصولات 75 1-5-4- برآورد هزینه های ثابت و متغیر طرح 75 ردیف 75 هزینه های متغیر تولید 76 ردیف 76 4-6-محاسبه قیمت فروش بر اساس سود منطقی و قابل انتظار و تعیین میزان سود آوری طرح بر اساس قیمت فروش مستند در ظرفیت نهایی و تجربه و تحلیل مقایسه نتایج حاصله با كالای مشابه داخلی و قیمت سیف كالای خارجی 77 4-7- تعیین شاخص های اقتصادی از جمله ارزش افزوده، سهم منابع داخلی، نقضه سر به سر، نرخ و سالهای برگشت سرمایه، سرمایه گذاری سرانه، صرفه جویی ارزی 79 1-7-4- ارزش افزوده 79 (هزینه های پیش بینی نشده + تعمیرات + مواد اولیه + انرژی) – قیمت فروش = ارزش افزوده 81 (31920+ 57749 +2/2883601 + 4/30000 ) – 4874600 = ارزش افزوده 82 برگشت سرمایه ‌ 84 9/0 = 3/1437891 125660 84 سهم منابع داخلی 84 48/0 درصد سهم منابع داخلی می باشد 86 تجزیه و تحلیل و ارزیابی طرح ‌ 86 … طرح توجیهی تولید صابون