طرح توجیهی تولید ضدعفونی كننده آب به وسیله اشعه uv

طرح توجیهی تولید ضدعفونی كننده آب به وسیله اشعه uv

طرح توجیهی تولید ضدعفونی كننده آب به وسیله اشعه uv فهرست: فصل اول كلیات تحقیق تعریف كارفرینی 8 مقدمه 8 کارآفرین چه ویژگیهایی دارد 8 نگاه كارآفرینانه 10 فصل دوم ادبیات پروژه آی سی 17 زیر گروه های تغذیه TTL 17 مقدار جریان خروجی آی سی های نوع CMOS 19 مختصری در مورد آی سی 555 19 ترانزیستور 21 معرفی 21 اهمیت 21 مزایای ترانزیستورها بر لامپ های خلإ 22 تاریخچه 23 کاربرد 24 عملکرد 25 انواع 25 ترانزیستور دوقطبی پیوندی 25 ترانزیستور اثر میدان پیوندی (JFET) 26 انواع ترانزیستور پیوندی 26 بازسازی اولین ترانزیستور جهان 26 شیوه ی اتصال ترازیستورها 27 ترانزیستور اثر میدان MOS 27 ساختار و طرز کار ترانزیستور اثر میدانی – فت 27 نحوه ‌اتصال ترازیستورها 28 اتصال بیس مشترک 28 اتصال امیتر مشترک 28 اتصال کلکتور مشترک 28 کاربرد ترانزیستور 29 خازن 29 خازنهای قطب دار 30 خازنهای بدون قطب 30 كد رنگی خازن ها 31 خازن های متغیر 31 خازن های تریمر 32 رله ها 32 مقدمه و اصول كاررله 32 مقاومت 33 انواع مقاومت 33 رله وساختمان آن 36 رله اولیه یا پریمر 36 معایب رله اولیه 37 رله ثانویه یا زکوندر 37 هدف از حفاظت 37 حفاظت از خطوط 132 کیلو ولت 38 رله دیستانس 38 اثر حفاظتی رله دیستانس در شبكه 39 تحریك توسط جریان زیاد 39 تحریك توسط امپدانس كم 40 رله اتو رکلوزر 40 تعریف رکلوزر 40 رله پاور سوئینگ 41 رله فیوز فیلور 41 رله اور کارنت دایرکشنال 41 رله ارت فالت دایرکشنال 42 حفاظت از باسبارها 42 رله دیفرانسیل 42 دستگاه حفاظت و مراقبت روغن 43 رله بوخهلتس 43 دیود 44 مشخصه دیود در گرایش مستقیم 45 مشخصه دیود در گرایش معکوس 45 دیود متغییر 46 ساخت دیود متغیر 46 کاربرد دیود متغیر 46 دیود زنر 46 دیودهای سیگنال 48 پتانسیومتر 49 اساس کار پتانسیومتر 50 پتانسیومتر دقیق 51 روش درجه بندی ولتاژ 51 LED 52 فصل سوم طرح مالی فلوچارت خط تولید ضدعفونی كننده آب به وسیله اشعه uv 55 … طرح توجیهی تولید ضدعفونی كننده آب به وسیله اشعه uv