طرح توجیهی دستگاه ویدئومتری چاه آب

طرح توجیهی دستگاه ویدئومتری چاه آب

طرح توجیهی دستگاه ویدئومتری چاه آب فهرست مطالب: فصل اول 6 كلیات تحقیق  6 طرح کسب و کار  7 مقدمه 7 تعریف طرح کسب و کار  7 اجزای یك طرح كسب و كار  8 طرح كسب و كار نشان دهنده چیست؟  8 هدف طرح  8 اهمیت پروسه  9 فواید نوشتن طرح کسب و کار  10 دلایل نوشتن طرح کسب و کار  11 محتوای طرح کسب و کار  13 طرح تجاری چیست؟ 15 فصل دوم  21 دستگاه ویدئومتری چاه آب  21 اجزای تشكیل دهنده ( دستگاه نیمه اتوماتیک ) 22 فصل سوم  24 محاسبات اقتصادی و طرح حسابداری  24 جایابی کارخانه  25 ترسیم جانمائی ساختمانها 26 برنامه زمانبندی اجرای پروژه  27 هزینه های تامین انواع انرژی مورد نیاز  31 جمع بندی اجزاء و برآورد سرماه در گردش : 35 هزینه ماشین آلات و تجهیزات خط تولید : 38 هزینه تجهیزات و تاسیسات عمومی : 40 هزینه زمین ، ساختمان و محوطه سازی : 42 هزینه وسائط نقلیه عمومی و وسایل حمل و نقل  44 هزینه لوازم و اثاثیه اداری : 45 هزینه های قبل از بهره برداری: 45 جمع بندی اجزاء و برآورد سرمایه ثابت  47 کل سرمایه گذاری  49 هزینه های تولید : 50 هزینه های ثابت  50 هزینه های متغیر  52 قیمت تمام شده محصول  53 صورتهای مالی و شاخص های اقتصادی طرح : 54 ارزیابی مالی و اقتصادی طرح  55 نتایج محاسبات فنی ، مالی و اقتصادی  56 برنامه تولید سالیانه : 56 جمع ارزش تولیدات سالیانه  56 نام ، مقدار و ارزش مواد مصرفی : 57 منابع انسانی مورد نیاز و هزینه حقوق و مزایای سالیانه 58 برآورد انرژی مورد نیاز  59 مقدار و هزینه انواع انرژی مصرفی  60 پیش بینی اجزاء و برآورد سرمایه ثابت و در گردش  61 سرمایه ثابت : 61 عنوان و ارزش تاسیسات عمومی : 63 وسایط نقلیه : 66 مقدار و بهای زمین مورد نیاز : 67 برآورد مساحت و هزینه های ساختمانی و محوطه سازی : 68 هزینه تأمین اثاثیه و لوازم اداری : 71 هزینه های قبل از بهره برداری : 71 جمع بندی اجزاء و برآورد سرمایه ثابت : 72 خلاصه اجزاء و برآورد سرمایه در گردش : 74 سرمایه گذاری کل : 75 اخذ وام بانکی : 76 هزینه های تولید : 77 برآورد هزینه استهلاک سالیانه : 77 برآورد هزینه تعمیرات و نگهداری : 78 هزینه های عملیاتی  79 قیمت تمام شده محصول اصلی : 80 برآورد هزینه های ثابت : 80 برآورد هزینه های متغیر (بر اساس ظرفیت اسمی) : 82 برآورد کل هزینه های سالیانه (بر اساس ظرفیت اسمی) : 83 جداول مالی  84 جدول پیش بینی عملکرد سود وزیان ویژه طرح  84 جدول پیش بینی گردش وجه نقدی طرح : 86 ترازنامه پیش بینی شده  87 محاسبات خالص گردش وجوه نقدی : 89 جدول محاسبه ارزش افزوده : 90 جدول محاسبه ای سهم منابع داخلی : 90 درصد ارزش افزوده : 91 درصد سهم منابع داخلی : 91 محاسبه نقطه سر بسر : 91 نرخ و سال های برگشت سرمایه : 92 سایر شاخص های مالی و اقتصادی : 92 طرح توجیهی دستگاه ویدئومتری چاه آب