طرح توجیهی ساعت ویبره رومیزی

طرح توجیهی ساعت ویبره رومیزی

طرح توجیهی ساعت رومیزی فهرست مقدمه 6 خلاصه گزارش طرح ساعت ویبره ( رومیزی ) 8 فلوچارت خط تولید تولید ساعت ویبره ( رومیزی ) 9 فصل اول 10 مقدمه 11 تعریف طرح کسب و کار 11 اجزای یک طرح كسب و كار  12 طرح كسب و كار نشان دهنده چیست؟ 12 هدف طرح 12 اهمیت پروسه 13 طرح تجاری چیست؟ 14 فصل دوم 20 خازن 21 خازن تانتالیوم 26 ترانزیستور 26 معرفی  26 مزایای ترانزیستورها بر لامپ های خلإ   29 ترانزیستور چگونه کار می کند ؟ 30 دیود 33 ولتاژ معکوس 34 دیودهای سیگنال 36 دیودهای قدرت: 37 دیودهای بازیابی معکوس  38 دیودهای شاتکی  39 آی سی چیست؟ 39 فصل سوم 41 زمین محل اجرای طرح : 42 محوطه سازی  42 فهرست تجهیزات 43 ساختمان ها 43 تاسیسات و تجهیزات : 44 ماشین الات وتجهیزات و وسایل آزمایشگاهی 45 فهرست وسایل حمل و نقل 45 فهرست وسایل اداری و کارگاهی 46 فصل چهارم 47 هزینه قبل از بهربرداری 48 جدول هزینه های ثابت طرح : 49 هزینه جاری طرح 50 مواد اولیه و بسته بندی : 50 حقوق و دستمزد پرسنل 51 هزینه سوخت و انرژی 53 استهلاک و تعمیر و نگهداری : 54 هزینه های جاری 55 جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید 56 سرمایه گذاری 57 محاسبه نقطه سربه سر : 58 میزان فروش در نقطه سر به سر : 58 سود ناویژه : 59 محاسبه سود ویژه : 59 نرخ برگشت سرمایه : 60. طرح توجیهی ساعت رومیزی