طرح توجیهی قطع آب كولر به صورت اتوماتیک

طرح توجیهی قطع آب كولر به صورت اتوماتیک

طرح توجیهی قطع آب كولر به صورت اتوماتیک فهرست مطالب: اندیشه كسب و كار 6 كسب و كار شما چگونه بر روابط كاری شما اثر میگذارد؟ 7 دلایل شكست یک كسب و كار 8 یافتن یک راهنما 10 تهیه یک طرح كسب و كار 10 طرح كسب و كار 10 طرح كسب و كار نشان دهنده چیست؟ 11 جایابی كارخانه 12 تعیین و محاسبه ظرفیت 13 برنامه تولید و شرایط عملکرد واحد 13 شرایط عملکرد واحد 14 نقشه استقرار ماشین آلات در خط تولید 14 تجهیزات و تاسیسات عمومی 14 آزمایشگاه 15 تعمیرگاه 15 تاسیسات برق 15 تاسیسات آب 17 تجهیزات حمل و نقل 18 تاسیسات سوخت رسانی 19 محاسبه نیروی انسانی مورد نیاز 22 برآورد پرسنل تولیدی 23 برآورد پرسنل غیر تولیدی 24 محاسبه سطح زیر بنا ها و زمین 25 مساحت سالن تولید 25 طرح لی آوت و مساحت انبارها 26 ترسیم جانمائی ساختمانها 29 برنامه زمانبندی اجرای پروژه 30 مقدار و ارزش مواد اولیه مصرفی 34 هزینه های تامین انواع انرژی مورد نیاز 34 جمع بندی اجزاء و برآورد سرماه در گردش 36 بررسی حسابداری و مطالعات اقتصادی 39 هزینه ماشین آلات و تجهیزات خط تولید 39 هزینه تجهیزات و تاسیسات عمومی 40 هزینه زمین ، ساختمان و محوطه سازی 41 هزینه وسائط نقلیه عمومی و وسایل حمل و نقل 43 هزینه لوازم و اثاثیه اداری 43 هزینه های قبل از بهره برداری 43 جمع بندی اجزاء و برآورد سرمایع ثابت 45 کل سرمایه گذاری 45 هزینه های تولید 46 هزینه های ثابت 46 هزینه های متغیر 47 قیمت تمام شده محصول 48 صورتهای مالی و شاخص های اقتصادی طرح 49 ارزیابی مالی و اقتصادی طرح 49 نتایج محاسبات فنی ، مالی و اقتصادی 50 برنامه تولید سالیانه 50 جمع ارزش تولیدات سالیانه 50 نام ، مقدار و ارزش مواد مصرفی 51 منابع انسانی مورد نیاز و هزینه حقوق و مزایای سالیانه 52 برآورد انرژی مورد نیاز 53 مقدار و هزینه انواع انرژی مصرفی 54 پیش بینی اجزاء و برآورد سرمایه ثابت و در گردش 55 سرمایه ثابت 55 عنوان و ارزش تاسیسات عمومی 57 وسایط نقلیه 58 مقدار و بهای زمین مورد نیاز 58 برآورد مساحت و هزینه های ساختمانی و محوطه سازی 59 هزینه تأمین اثاثیه و لوازم اداری 60 هزینه های قبل از بهره برداری 60 جمع بندی اجزاء و برآورد سرمایه ثابت 61 خلاصه اجزاء و برآورد سرمایه در گردش 62 سرمایه گذاری کل 62 اخذ وام بانکی 63 هزینه های تولید 64 برآورد هزینه استهلاک سالیانه 64 برآورد هزینه تعمیرات و نگهداری 65 هزینه های عملیاتی 65 قیمت تمام شده محصول اصلی 66 برآورد هزینه های ثابت 66 برآورد هزینه های متغیر (بر اساس ظرفیت اسمی) 66 برآورد کل هزینه های سالیانه (بر اساس ظرفیت اسمی) 67 جداول مالی 67 جدول پیش بینی عملکرد سود وزیان ویژه طرح 67 جدول پیش بینی گردش وجه نقدی طرح 69 ترازنامه پیش بینی شده 70 محاسبات خالص گردش وجوه نقدی 71 جدول محاسبه ارزش افزوده 73 جدول محاسبه ای سهم منابع داخلی 73 درصد ارزش افزوده 74 درصد سهم منابع داخلی 74 محاسبه نقطه سر بسر 74 نرخ و سال های برگشت سرمایه 75 سایر شاخص های مالی و اقتصادی 75 … طرح توجیهی قطع آب كولر به صورت اتوماتیک