طرح توجیهی كارخانه تولید پوشاک

طرح توجیهی كارخانه تولید پوشاک

طرح توجیهی كارخانه تولید پوشاک فهرست مطالب: فاز اول : مطالعات بازار 9 پیش بینی تقاضا 10 برآورد میزان تقاضای بازار ( برای یک و دو سال آینده ) 11 برآورد میزان عرضه رقبا (برای یک و دو سال آینده) 11 برآورد سهم بازار و میزان عرضه (برای یك و دو سال آینده) 12 ارزیابی صادرات و واردات 12 تولید فعلی 13 محاسبه سهم بالقوه  15 فاز دوم و سوم  مطالعات فنی 18 بیان آرمان های كسب و كار  18 بیان ماموریت كسب و كار  18 جایابی كارخانه 18 نمودارهای محصول 20 مزیت های رقابتی مدیریتی 21 نقشه های فنی 21 روش های تولید 22 معرفی محصول یا خدمت 22 تحلیل صنعت 22 نقاط ضعف اساسی 22 نقاط قوت اساسی 22 تهدیدات قابل ملاحظه 23 فرصت های قابل ملاحظه 23 برآورد تجهیزات 25 تكنولوژی تولید 26 استراتژی بازاریابی 26 فورمولاسیون تولید 28 توصیف محصولات و خدمات (از بعد فنی) 28 توصیف فرآیندهای تولید یا ارائه خدمات (مزایای رقابتی فرآیند و پرسنل تولیدی) 28 فاز سوم و چهارم: مطالعات حسابداری و اقتصادی 30 مساحت ساختمانی مورد نیاز 30 هزینه ساختمان مورد نیاز 32 تسطیح و محوطه سازی 33 تاسیسات 33 ماشین آلات و تجهیزات 33 وسایط نقلیه 34 وسایل اداری و كارگاهی 34 هزینه های پیش بینی نشده و متفرقه بخش «1» 35 هزینه های قبل از بهره برداری 35 استهلاک هزینه های سرمایه ای ثابت 36 هزینه های متغیر تولیدی 37 مواد اولیه 37 نیروی انسانی مورد نیاز 37 سوخت و انرژی (شامل آب، برق و سوخت) 38 تعمیرات و نگهداری 38 جدول هزینه های متغیر تولید 39 برنامه مالی 40 سرمایه در گردش برای سال اول 40 جمع كل سرمایه گذاری 40 منابع تامین سرمایه 41 سایر هزینه ها 41 محاسبه بهای تمام شده در ظرفیت كامل 41 برآورد قیمت فروش 42 برآورد درآمد فروش 42 برآورد هزینه های فروش 42 صورت حساب سود و زیان سال اول 43 جریان نقدینگی 43 پیش بینی ترازنامه در پایان سال اول 44 برنامه زمان بندی اجرای طرح كسب و كار 45 نرخ بازده حسابداری 46 نرخ بازده حسابداری 47 خالص ارزش فعلی (NPV) 47 نرخ بازده داخلی 48 شاخص سود آوری 48 … طرح توجیهی كارخانه تولید پوشاک