طرح توجیهی گیم نت

طرح توجیهی گیم نت

طرح توجیهی گیم نت  فهرست مطالب: خلاصه مدیریتی  4 نوع صنعت ، سازمان ، محصولات و خدمات  5 چارچوب قانونی و عوامل اجتماعی و محیطی  5 برنامه بازاریابی  5 مشتریان  5 اندازه بازار  6 ارزیابی آینده بازار 6 رقابت ، حساسیت ها و خطر ها 6 قیمت گذاری  6 تبلیغات  7 برنامه های طرح و توسعه : 7 خدمات پس از فروش  7 چارچوب قانونی و عوامل اجتماعی و محیطی  7 نیروی انسانی مورد نیاز 8 برآورد فضای مورد نیاز طرح : 9 منابع تامین سرمایه  9 ساختار سازمانی  10 ساختار نیروی انسانی گیم نت  10 برنامه زمانبندی  11 ریسک ها ، مشکلات و مفروضات اساسی  12 محدودیت های خدمات  12 تعهدات گیم نت 12 برنامه مالی  12 وام بانکی  12 صورت حساب سود و زیان سال اول  13 پیش بینی میزان درآمد  13 پیش بینی میزان سود 14 صورتحساب سرمایه  15 ترازنامه گیم نت 16… طرح توجیهی گیم نت