فایل مکس داخلی اتاق بازی بیلیارد

فایل مکس داخلی اتاق بازی بیلیارد

فایل مکس داخلی اتاق بازی بیلیارد نورپردازی شده آماده دادن متریال و رندر به همراه تکسچرهای تصویر شاملMaterials, Decoration, Simplified, Interior Scene, Indoor Design …