قالب اکسل بودجه ریزی شخصی و مدیریت مالی فردی همراه با نمودار و راهنمای فارسی

قالب اکسل (Excel) بودجه ریزی شخصی و مدیریت مالی فردی همراه با نمودار و راهنمای فارسی

فقط اعداد را وارد نمایید تا این قالب اکسل بصورت اتوماتیک، وضعیت درآمد، هزینه و موجودیتان را محاسبه کرده و روی نمودار ببرد (مطابق تصویر). با استفاده از این قالب اکسل، در کمتر از چند دقیقه می توانید برای زندگی شخصی خود،  بودجه ریزی و برنامه ریزی مالی نمایید.    کار کردن  با این قالب اکسل، بسیار ساده و راحت بوده و شما نیازی به آشنایی قبلی با نرم افزار اکسل و مفاهیم مدیریت مالی ندارید. کافی است که اعداد درآمد و هزینه های خود را در جداول از قبل طراحی شده وارد نمایید تا نرم افز …