مثال های حل شده از AHP, تاپسیس , ویکور , DEMATEL ELECTRE در اکسل به همراه با فایلهای اکسل

مثال های حل شده از AHP, تاپسیس , ویکور , DEMATEL ELECTRE در اکسل به همراه با فایلهای اکسل

مثال های حل شده از AHP, TOPSIS, VIKOR, DEMATEL ELECTRE در اکسل به همراه با فایلهای اکسل تصمیم گیری چند معیاره در اکسل (MCDM IN EXCEL) این محصول شامل مثالهای حل شده از روشهای تصمیم گیری چند شاخصه AHP, TOPSIS, VIKOR, ELECTRE و DEMATEL در اکسل میباشد همچنین این محصول حاوی فایل های قابل ویرایش اکسل نیز می باشد. فقط کافیست برای پروژه خودتان در قسمت های معلوم شده اکسل اطلاعات خودتان را وارد کنید نتیجه به صورت خودکار انجام میشود (البته روشهایی مثل TOPSIS و ویکور که نیاز به تحلیل در بین حل دارند باید این تحلیل ها توسط فرد صورت بگیرد). مثلا برای روش AHP فقط کافیست در جداول مربوطه اعداد … مثال های حل شده از تاپسیس در اکسل ، مثال های حل شده از ویکور در اکسل – مثال های حل شده از AHP در اکسل