مدل سه بعدی مجموعه 13 موس كامپيوتر

مجموعه 13 موس كامپيوتر

طراحی شده در سالیدورک
قابل مشاهده در SOLIDWORKS 2014
همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی
آماده جهت رندرگیری …