مدل سه بعدی کفی تریلر

کفی تریلر

– طراحی شده توسط نرم افزار : SolidWorks 2012             – حجم فایل : 13 MB             – پیوست : Rendering             – تعداد فایل : 38 عدد ( شامل 34 عدد فایل PART و 4 عدد فایل Assembly می باشد )             …