مطالعات مجموعه تفریحی و توریستی با رویکرد گردشگری

مطالعات مجموعه تفریحی و توریستی با رویکرد گردشگری

مطالعات مجموعه تفریحی و توریستی با رویکرد گردشگری   فهرست: چکیده فصل اول: کلیات (پروپوزال) مقدمه  ۱-۱- بیان مسئله ۱-۲- اهمیت مسئله ۱-۳- ضرورت انجام تحقیق ۱-۴- اهداف پژوهش ۱-۵- نگرشهای اساسی در مورد رابطه انسان و طبیعت در مورد منظر  ۱-۶- سؤالات و فرضیه‌ ها واژه‌های کلیدی ۱-۷- طراحی شهری  ۱-۸- فضای شهری  ۱-۹- گردشگری . فصل دوم: مبانی نظری ۲-۱- تعاریف و مفاهیم اولیه  ۲-۲- نگاهی نو به طراحی و سامان‌ دهی طبیعت اطراف در عصر حاضر  ۲-۳- جهانگردی  ۲-۴- بازدید کننده (Visitor) الف) تعریف جهانگردی خارجی  ب) تعریف جهانگردی داخلی  ۲-۵- تعریف گردشگری ۲-۵-۱- گردشگری داخلی (یا بومی) ۲-۵-۲- گردشگری خارجی (یا بین‌المللی) ۲-۵-۳- معنای لغوی گردشگری  ۲-۵-۴- انواع گردشگری  ۲-۵-۴-۱- اکوتوریسم (Eco Tourism) ۲-۵-۴-۲- توریسم روستایی (مزرعه‌ ای) Rural Tourism / Farm Tourism ۲-۵-۴-۳- توریسم تشویقی Incentive Tourism ۲-۵-۴-۴- گردشگری پایدار sustainable tourism ۲-۵-۴-۵- گردشگری با هدف مشترک common interest tourism ۲-۵-۵ عناصر چهارگانه گردشگری  ۲-۵-۶- ارکان صنعت گردشگری  ۲-۵-۶-۱- استراحتگاه  ۲-۵-۶-۲- بناهای تاریخی  ۲-۵-۶-۳- مهمانخانه های بین‌ المللی  ۲-۵-۶-۴- تسهیلات فرهنگی و تفریحی  ۲-۵-۶-۵- خدمات حمل‌ و نقل  ۲-۵-۷- الگوهای گردشگری  ۲-۵-۸- عوامل موثر در توسعه گردشگری  ۲-۶- توریسم ۲-۶-۱- تعریف صنعت توریسم ۲-۶-۲- مزایای توریسم  ۲-۶-۳- اهمیت صنعت توریسم ۲-۷- شناسایی فرصتهای پنهان گردشگری در ایران و اثرات آن بر جامعه ۲-۸- نظریه‌ های گردشگری  ۲-۹- تاریخ توریسم در ایران ۲-۱۰- سهم ناچیز ایران از توریست ۲-۱۱- ضرورت تغییر نگرش شهر سازان و برنامه ریزان ۲-۱۲- ضرورت استفاده از فناوری اطلاعات در گردشگری ۲-۱۳- نقش مدیریت در سیستم اطلاعات توریسم و گردشگری ۲-۱۴-۱- ضرورت مدیریت درسیستم اطلاعات گردشگری ۲-۱۵- صنعت گردشگری از دیدگاه اقتصاد ۲-۱۵-۱- درآمد جاری ۲-۱۵-۲- اثرات اقتصادی گردشگری ۲-۱۶- اثرات فرهنگی – اجتماعی گردشگری ۲-۱۷- اثرات سیاسی توسعه گردشگری ۲-۱۸- گردشگری در عصر فناوری ۲-۱۹- عوامل و عناصر موثر در صنعت گردشگری ۲-۲۰- شناسایی فرصتهای پنهان گردشگری در ایران و اثرات آن بر جامعه ۲-۲۱- مشکلات جهانگردان ۲-۲۲- پیشینه و تاریخچه گردشگری  ۲-۲۳- ماهیت و فلسفه گردشگری  ۲-۲۴- پیشینه تاریخی گردشگری در ایران ۲-۲۵- توریسم و جهانگردی در ایران ۲-۲۵-۱- ایران به‌عنوان یک کشور توریستی ۲-۲۵-۲- سابقه ی جهانگردی در ایران ۲-۲۵-۳- قبل از اسلام ۲-۲۵-۳-۱- ایجاد تشکیلات توریستی در ایران ۲-۲۵-۴- بازارهای جهانگردی ایران ۲-۲۵-۵- جاذبه‌های توریستی ایران ۲-۲۵-۶- جاذبه‌ ها و چشم‌ اندازهای طبیعی ۲-۲۶- آثار صنعت گردشگری  ۲-۲۶-۱- اثرات اقتصادی گردشگری ۲-۲۶-۲- اثرات اجتماعی گردشگری  ۲-۲۶-۳- اثرات فرهنگی گردشگری  ۲-۲۷- موانع اصلی توسعه صنعت گردشگری در ایران ۲-۲۷-۱- تبلیغات منفی علیه ایران  ۲-۲۷-۲- فقدان برنامه‌ ریزی و استراتژی  ۲-۲۷-۳- وضیعت نامناسب بازاریابی و تبلیغات گردشگری  ۲-۲۷-۴- فقدان نیروی انسانی کارآزموده و متخصص  ۲-۲۷-۵- عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌ گذاری  ۲-۲۸- ضرورت شناخت ظرفیتها و مناطق گردشگری : ۲-۲۹- تدوین استانداردها و ظوابط فنی  ۲-۳۰- حضور دستگاهها ی موازی در تشکیلات گردشگری  ۲-۳۱- نقش خانواده به‌ عنوان بخش اصلی گردشگری  ۲-۳۲- نقش طراحان شهری در توسعه گردشگری  ۲-۳۳- نقش طراحان شهری در تأمین امکانات سکونتی برای گردشگران  ۲-۳۴- نقش طراحان شهری در تأمین امکانات غذایی برای گردشگران  ۲-۳۵- نقش طراحان شهری در ایجاد امکانات ارتباطی و اطلاع‌ رسانی برای گردشگران  ۲-۳۶- چشم انداز آینده صنعت گردشگری در ایران ۲-۳۶-۱- بررسی تجارب خارجی  ۲-۳۶-۲- تجارب داخلی. فصل سوم: راهكارهای توسعه اكوتوریسم ۳-۱- مبانی نظری ۳-۲- موقعیت جغرافیایی ۳-۳- نتایج ۳-۳-۱- قابلیت و استعدادها برای عملکرد اکوتوریستی ۳-۳-۳- اقامتگاه‌ های گردشگری ۳-۳-۴- بررسی دوره پیک گردشگری در منطقه ۳-۳-۵- دلایل و انگیزه حضور گردشگران ۳-۳-۶- مدت‌زمان اقامت ۳-۳-۷- شناسایی بازارهای هدف منطقه ۳-۳-۸- تأثیر زیرساختها در توسعه اکوتوریستی منطقه ۳-۳-۸-۱- تأثیر امکانات و خدمات ۳-۳-۸-۲- تأثیر شبکه های ارتباطی ۳-۳-۹- محدودیتها در ارتباط با توسعه اکوتوریسم ۳-۳-۱۰- نحوه همکاری و مشارکت مردم محلی در منطقه ۳-۳-۱۱- بالا بردن فرهنگ افراد بومی در برخورد با گردشگران ۳-۳-۱۲- فرصتهای سرمایه‌ گذاری در مناطق اکوتوریستی ۳-۴- نتیجه گیری. فصل چهارم: نتیجه گیری و ارائه راهکارها. فصل پنجم: منابع فارسی منابع انگلیسی چکیده انگلیسی … مطالعات مجموعه تفریحی و توریستی با رویکرد گردشگری