مقاله ترجمه شده روش تعیین بودجه مبتنی بر AHP و شبیه سازی برای پروژه های ساخت و ساز عمومی

مقاله ترجمه شده روش تعیین بودجه مبتنی بر AHP و شبیه سازی برای پروژه های ساخت و ساز عمومی

  قالب فایل: فایل word مقاله ترجمه شده به همراه فایل Pdf مقاله زبان اصلی ؛10 صفحه تعداد صفحات: 21 صفحه ؛ نویسندگان: Yu-Ting Lai, Wei-Chih Wang , Han-Hsiang Wang ؛ منبع: Automation in Construction 17 (2008) 623–632 ؛      این مقاله، ترجمه ای است از مقاله ای با عنوان ” AHP- and simulation-based budget determination  procedure  for public building construction projects”.   چکیده بودجه پروژه ­های ساخت و ساز عمومی، درصد بالایی از بودجه س …