نمونه گزارش PMS سیستم اندازه گیری پروژه و CBS ساختار شکست هزینه , WBS ساختار شکست کار یک پروژه‌ نفتی

نمونه گزارش PMS سیستم اندازه گیری پروژه و CBS ساختار شکست هزینه , WBS ساختار شکست کار یک پروژه‌ نفتی


این فایل شامل یک نمونه گزارش واقعی PMS(سیستم اندازه گیری پروژه) و CBS(ساختار شکست هزینه) و WBS(ساختار شکست کار) مربوط به یک پروژه نفتی می‌باشد. این پروژه به صورت EPC بوده و تمام فعالیتها به صورت جزئی و دقیق وارد شده است. در این فایل هزینه های هر فعالیت به همراه وزنهای این فعالیتهای آمده است. لازم به ذکر است این فایل شامل 4627 فعالیت که به فازهای مهندسی (Engeenerin)، تامین (Procurment) و ساخت(Construction) تقسیم شده است. فایل با فرمت اکسل و در یک Sheet اکسل ارائه شده است. مطالعه این فایل به علاقه مندان به کنترل پروژه و افرادی که در جستجوی کار مرتبط با کنترل پروژه می‌باشند توصیه می‌شود. …