هزینه یابی کیفیت COQ – فرمت PDF

هزینه یابی کیفیت COQ

فرمت : PDF             تعداد صفحه : 89 اسلاید                فهرست مطالب : – مفهوم هزینه – انواع هزینه – هدف یک بنگاه اقتصادی چیست – سیر تحول در نگرش به کیفیت – عوامل تاثیر گذار بر مشتریان – هزینه کیفیت چیست ؟ – استراتژی استفاده از سیستم هزینه یابی کیفیت – طبقه بندی هزینه های کیفیت – هزینه های عدم انطباق – نقطه بهینه – تابع کیفیت – روند تغییرات هزینه ها – کاهش هزینه – هزینه های آشکار و پنهان – …