وکتور ست حاشیه های بدون درز قومیتی

وکتور ست حاشیه های بدون درز قومیتی


خصوصیات (properties): فرمت :jpg / psd بصورت وکتور ابعاد : بدلیل برداری بودن تصویر در هر ابعادی کیفیت ثابت دارد. …