پاورپوينت برنامه سازی پيشرفته به زبان ++C

پاورپوينت برنامه سازی پيشرفته به زبان ++C

پاورپوينت برنامه سازی پيشرفته به زبان ++C اين جزوه شامل 11 جلسه تدريس به صورت پاورپوينت بوده كه به آموزش زبان ++C مي پردازد . عنوان جلسات به صورت زير مي باشد :   جلسه اول: «مقدمات برنامه‌ نويسی با C++» جلسه دوم: «انواع اصلي» جلسه سوم: «انتخاب» جلسه چهارم: ‹‹تكرار» جلسه پنجم: «توابع» جلسه‌ ششم: « آرايه‌ها» جلسه هفتم: «اشاره‌ گرها و ارجاع‌ها» جلسه‌ هشتم: «رشته‌ه …

این فایل حذف شده است