پاورپوینت آشنایی و مرمت حمام یعقوبیه

پاورپوینت آشنایی و مرمت حمام یعقوبیه

پاورپوینت آشنایی و مرمت حمام یعقوبیه فهرست: مقدمه درباره استان اردبیل اقلیم استان اردبیل جغرافیای تاریخی شهر اردبیل عناصر بافت ( شالوده شهر ) آشنایی با معماری حمام های تاریخی تاریخچه حمام در ایران قسمت‌ های مختلف حمام بررسی کامل معماری حمام از روی پلان وجه تسمیه تاریخچه و پیشینه سیر تحول معماری حمام ورودی بینه میاندر گرم خانه خزانه استخر یا چاله حوض شاه نشین خن یا تون دودکش و گربه رو نورگیری و تهویه مصالح تزیینات نمونه پلان های حمام ایرانی بررسی حمام یعقوبیه درباره حمام یعقوبیه موقعیت بر روی نقشه تصاویر حمام یعقوبیه قبل از مرمت تصاویر حمام یعقوبیه در حین مرمت تصاویر حمام یعقوبیه وضع موجود بررسی ترتیب سلسله مراتب فضاهای مختلف حمام از روی پلان سازماندهی فضایی عملکرد فضاها مصالح تکنولوژی ساخت … پاورپوینت مرمت حمام یعقوبیه