پاورپوینت آموزش و پرورش و توسعه

پاورپوینت آموزش و پرورش و توسعه

پاورپوینت آموزش و پرورش و توسعه   فهرست: بخش اول: توسعه توسعه چیست؟ مکاتب مختلف توسعه الف- مکتب تکاملی توسعه ب- نظریه های نوسازی نظریه ردفیلد نظریه اسملسر نظریه روستو  ج- دیدگاه مارکسیستی از توسعه کشورهای در حال توسعه مشخصه های اجتماعی کشورهای در حال توسعه توسعه اقتصادی چیست؟ شاخص های توسعه اقتصادی مدل توسعه لوییس-فی-راینس رویکردهای توسعه بخش دوم: آموزش و پرورش کلید توسعه پایدار آموزش و پرورش ، دانایی و توسعه نهاد اموزش و پرورش از نظر ارسطو انسانها پنج نوع دانایی دارند شاخص دانایی کشورها محورهای فلسفه آموزش و پرورش استانداردسازی منابع انسانی آموزش و پرورش آموزش و پرورش کارآمد معنای یادگیری از دیدگاه سازمان یونسکو در سه حیطه با عناوین 3H بررسی ویژگیهای آموزش و پرورش کارآمد ویژگیهای آموزش و پرورش نوین نظام آموزش و پرورش در کشورهایی که به شیوه غیرمتمرکز عمل می کنند پیشنهاداتی در امر دستیابی به آموزش و پرورش کارآمد … پاورپوینت آموزش و پرورش و توسعه