پاورپوینت اتصالات در سازه فولادی

پاورپوینت اتصالات در سازه فولادی

پاورپوینت اتصالات در سازه فولادی فهرست: اتصال ستون به پی اتصال تیر به تیر و تیر به ستون – ساختمان های نوع یک , قاب های با اتصالات صلب – ساختمان های نوع دو , قاب های ساده – ساختمان های نوع سه , اتصال نیمه گیردار – اتصالات ساده تیر به ستون با نبشی جان اتصال بادبند به ستون یا تیر اشکالات متعدد در سیستم مهاربندی سازه های فولادی انواع سیستم بادبندی مهاربند واگرا ستون ها تیرها مقاوم سازی اتصال خمشی تیر به ستون دوبل فولادی با استفاده از صفحات کناری مزایای استفاده از صفحه کناری