پاورپوینت اقلیم گرم و خشک

پاورپوینت اقلیم گرم و خشک

پاورپوینت اقلیم گرم و خشک   فهرست: شناخت عوامل اقلیمی تقسیمات اقلیمی جهان تقسیمات اقلیمی در ایران اقلیم گرم و خشک ویژگیهای معماری بومی مناطق گرم و خشک تاثیر باد بر ساختمان عملکرد تهویه و نیاز به آن در ساختمان نیاز به تهویه در ساختمان با توجه به نوع اقلیم فرم ساختمان و اقلیم انرژی خورشیدی نفوذ یافته از طریق پنجره ها تابش آفتاب بر پنجره انواع سایه بان انتخاب مصالح ساختمانی متناسب با اقلیم ویژگیهای طراحی اقلیمی پوشش گیاهی خصوصیات کلی شرایط اقلیمی دشت های فلات بافت شهری و روستایی دو اصل کلی برای طراحی اقلیمی در مناطق گرم و خشک بررسی ویژگیهای شهر کاشان آب و هوای کاشان گذر کوچه حیاط و ایوان نوع مصالح فرم بنا خانه های چهار فصل کاشان – خانه بروجردیها خانه طباطبایی ها خانه گرامی بادگیر انواع بادگیرها و معماری میبد یزد همراه با عکسها و نقشه های مربوطه … دانلود پاورپوینت اقلیم گرم و خشک