پاورپوینت انرژی های خورشیدی در ساختمان

پاورپوینت انرژی های خورشیدی در ساختمان

پاورپوینت انرژی های خورشیدی در ساختمان   فهرست:  مقدمه – تعاریف – خورشید چیست ؟ – راهکارهای غیرفعال – روش مستقیم – بهره گیری غیر مستقیم – بهره گیری از انرژی خورشیدی به شیوه نوین و فعال – راهکارهای فعال – استفاده از انرژی حرارتی خورشید – کاربردهای نیروگاهی – نیروگاههای حرارتی خورشید از نوع سهموی خطی – نیروگاههای حرارتی از نوع دریافت کننده مرکزی – نیروگاه های بشقابی – کاربردهای غیر نیروگاهی – آبگرمکن‌ های خورشیدی و حمام خورشیدی – خانه خورشیدی – دودکش های خورشیدی – منابع