پاورپوینت بحران طبیعت

پاورپوینت بحران طبیعت

پاورپوینت بحران طبیعت   فهرست: انواع ارتباط بین انسان و طبیعت – ارتباط غیرسامانه ای گسسته – ارتباط سامانه ای گسسته – ارتباط سامانه ای پیوسته ( ارگانیک ) – ارتباط فرا سامانه ای رابطه معماری و طبیعت – طبیعت شناسی کالبدی – طبیعت شناسی وجودی رویکرد های گوناگون درباره رابطه انسان ، طبیعت و معماری بر پایه جهان بینی های گوناگون – طبیعت ستیز – طبیعت گریز – طبیعت گرا – طبیعت ساز انواع باغ ها – باغ ایرانی – باغ های مینیاتوری – باغ سازی فرانسوی – باغ سازی انگلیسی – باغسازی چینی – باغسازی ژاپنی معماران – آندو – رایت – فرانک گری – فرای اوتو – کالاتراوا