پاورپوینت بررسی نمونه های تجاری

پاورپوینت بررسی نمونه های تجاری

پاورپوینت بررسی نمونه های تجاری   فهرست: مجتمع تجاری کنیون – موقعیت بنا در سایت – برش عرضی از بنا – عملکردها در طبقات – کلیت هندسه در مقطع و پلان – نور طبیعی – عناصر تکراری – پلان همکف – زیرزمین – پلان طبقه اول – طبقه دوم – مجتمع تجاری خلیج فارس – مجتمع تجاری لافایت – مجتمع تجاری ولکانو