پاورپوینت بهره گیری از انرژی خورشید در صنعت ساختمان

پاورپوینت بهره گیری از انرژی خورشید در صنعت ساختمان

پاورپوینت بهره گیری از انرژی خورشید در صنعت ساختمان   فهرست: بررسی انواع مدل های بهره گیری از انرژی خورشیدی در صنعت ساختمان اصول اجرایی ازدیاد انعکاس استفاده از کلکتور خورشیدی استفاده از پنجره های سقفی افزایش پنجره ها رو به جنوب شکل و نحوه قرارگیری ساختمان استفاده از مصالح با ظرفیت حرارتی زیاد از دیگر اصول اجرایی جهت بهره گیری از انرژی خورشید تاثیر رنگ دراستفاده از انرژی خورشید کسب مستقیم انرژی از طریق دیوارها و بام های گردآورنده گرما کسب غیر مستقیم این عمل از طریق یک فضای وسطه ای مانند گلخانه انجام میشود بام های آبی گرما … دانلود پاورپوینت بهره گیری از انرژی خورشید در ساختمان