پاورپوینت تنظیم شرایط محیطی ۲

پاورپوینت تنظیم شرایط محیطی ۲

پاورپوینت تنظیم شرایط محیطی ۲   فهرست : فصل اول: کلیات فصل دوم: باد فصل سوم: آئرودینامیک معماری و کنترل باد فصل چهارم: نور و نقش آن در شرایط محیطی فصل پنجم: اصول طراحی نور (Lighting Design) فصل ششم: صوت و نقش آن در شرایط محیطی فصل هفتم: اقلیم و معماری فصل هشتم: جهت استقرار فصل نهم: تاسیسات مکانیکی فصل دهم: معماری پایدار