پاورپوینت توسعه کارآفرینی

پاورپوینت آموزش توسعه کارآفرینی

پاورپوینت توسعه کارآفرینی دوره آموزشی توسعه كارآفرينی – مقدمه – شناخت تغييرات محيط بين الملل – شناخت ايران (نظام ارزشی ؛ مسائل خاص سازمانها ؛ اقتصاد ايران – ضرورت های كارآفرينی – تعاريف كارآفرينی – كارآفرينی سازمانی – نقش های كارآفرينان – كارآفرينی از ديدگاه اقتصادی – كارآفرينی از ديدگاه روانشناسی – كارآفرينی از ديدگاه جامعه شناسی – تفاوت كارآفرين با غيركارآفرين – تفاوت كارآفرين با مدير – ديدگاه فرايندی و مدل های كارآفرينی – طرح Case زمزم (‌ سازمان توليدی ) – طرح Case اكبر جوجه ( سازما …