پاورپوینت جنبش فکری لویی کان و مکتب پست مدرنیسم

پاورپوینت جنبش فکری لویی کان و مکتب پست مدرنیسم

پاورپوینت جنبش فکری لویی کان و مکتب پست مدرنیسم   فهرست:  پست مدرنیسم و مبانی فکری و نظری آن – پست مدرن چیست و علل پیدایش آن؟ – نظریات پست مدرنیسم و نقد آن از مدرنیسم – عقلانیت – ایدئولوژی – کثرت گرایی – تاریخ – رسانه – زبان – تکنولوژی – مبانی نظری مکتب پست مدرن – ایهام سبک – مردم پسند و کثرت گرا – سمبلیسم – سنت ها – پیچیدگی – بیان دو رگه – موافق ارگانیک و تزئینات کاربردی – دوستدار استعاره – طرفدار شوخی – دوستدار مرجع تاریخی – مبانی طراحی مکتب پست مدرن – لویی کان – بیو گرافی – تحقیقات و مطالعات در زندگی شغلی او – مبانی نظری لویی کان – مبانی طراحی لویی کان – فهرست آثار لویی کان – خانه ها – مکان های مراسم مذهبی – مراکز فرهنگی – مکان های رفاهی و خیریه – مکان های کار – شهرسازی – آثار لویی کان به روایت تصویر … پاورپوینت جنبش فکری لویی کان و مکتب پست مدرنیسم