پاورپوینت سد سازی و انواع آن

پاورپوینت سد سازی و انواع آن

پاورپوینت سد سازی و انواع آن   فهرست: فصل اول: انواع سدها تعریف سد هدف از ساخت سد انواع سدها بر اساس نوع مصالح بدنه انواع سدها بر اساس رفتارسازه ای انواع سدهای بتنی فصل دوم: مطالعات اولیه پروژه های سدسازی بررسی و ارزیابی عمومی ساختگاه ( انتخاب محل سد ) – توپوگرافی منطقه و ظرفیت مخزن – فونداسیون ، شرایط زمین ساخت و ژئوتکنیکی – هیدرولوژی و میزان رسوب – محل سرریز – وجود مصالح ساختمانی مناسب – انحراف مسیر رودخانه – آب بندی مخزن و پایداری دیوارها – خسارات مخزن ، حمل مناسب برای تجهیز کارگاه و امکانات رفاهی – پیامدهای زیست محیطی بررسی عوامل موثر بر انتخاب سد – شرایط زمین شناسایی و پی سد – مصالح ساختمانی – عوامل هیدرولیکی – شرایط اقتصادی فصل سوم : ضوابط و معیارهای اجرایی سیستم انحراف املاح پی درزهای سازه دالان ها و راهروهای دسترسی ابزار دقیق در سدهای بتنی خصوصیات بتن حجیم … پاورپوینت سد سازی و انواع آن