پاورپوینت لانه سازی زنبورعسل و مرغ تاق نصرت

پاورپوینت لانه سازی زنبورعسل و مرغ تاق نصرت

پاورپوینت لانه سازی زنبورعسل و مرغ تاق نصرت   فهرست: بخش اول فصل اول – ساختار بدن زنبور – زنبور عسل در قرآن فصل دوم – ساختار کندو – ظرافت لانه – معماری کندو – انواع کندو – فن آوری جدید در ساخت کندو فصل سوم – ویژگی های انسانی زنبور – انتخاب الگو – درست استفاده کردن – محصول زنبو عسل ، عسل است – ملایمت و انعطاف پذیری – سرافرازی و صبوری – سخت کوشی و تلاشی خستگی ناپذیر – ایثار و تسلیم بدون توقع – سازماندهی و تقسیم وظایف – ایثار ملکه در کندوی عسل – مفید بودن زنبور عسل برای خود و دیگران – آگاهی ، بصیرت و دوراندیشی – جامع و فراگیر بودن موجوداتی که از زنبور عسل بهره میبرند – قانع و نجیب بودن زنبور عسل – تیزبینی و هوش زنبور عسل – طرد ناپاکان – اجتماعی بودن زنبور عسل – عدم مصلحت جویی – از خود گذشتگی – آگاهی و شعور – اطاعت از جمع – دوراندیشی ساکنین شهر عسل – وفاداری نسبت به حاکم یا رهبر – عشق به وطن – معماری و مهندسی – نرساندن آزار و اذیت به دیگران – ساختن سنگر دفاعی در مقابل دشمن – انعطاف پذیری فصل چهارم – نتیجه گیری بخش دوم لانه سازی مرغ تاق نصرت – مقدمه – ناگفته هایی از مرغ تاق نصرت ساز – شیوه لانه سازی – افزون طلبی مرغ تاق نصرت ساز – ترمیم آشیانه و تزیین دوباره آن، برای جلب نظر جنس مخالف – نتیجه گیری… پاورپوینت لانه سازی زنبورعسل و مرغ تاق نصرت