پاورپوینت مبانی نظری معماری پست مدرن

پاورپوینت مبانی نظری معماری پست مدرن

پاورپوینت مبانی نظری معماری پست مدرن   فهرست:  مقدمه – تاریخ پست مدرن معماری – عمدتا دیدگاه پست مدرن در دو مورد کلی خلاصه می شود. مبانی نظری پست مدرن ها – نظریات پست مدرنیسم – چارلز جنکس – مبانی نظری – دو کار مهم در کار پست مدرن ها – هفت پارادایم مطرح معماری – الگوهای مکانیکی – معماری ارگانیک – معماری مبتنی بر کامپیوتر – معماری حباب گونه – معماری مبتنی بر اشکال زمین – معماری کیهان‎ شناختی – الگوواره دال معماگونه – منتقدان چارلز جکنز – پست مدرن سفید – گستره ی معماری پست مدرن در جهان – معماری پست مدرن در ایران – میدان ایتالیا