پاورپوینت مدیریت ارتباطات در پروژه

مدیریت ارتباطات در پروژه

فرمت : PowerPoint           تعداد اسلاید : 83              فهرست مطالب : – برنامه ریزی ارتباطات – الزامات ارتباطات – فناوری ارتباطات – قیود – مفروضات – برنامه مدیریت ارتباطات – تحلیل ذی نفعان – توزیع اطلاعات – ورودی – ابزارها و تکنیک ها – خروجی ها – گزارش دهی عملکرد – خاتمه اداری – سیستم های حصول اطلاعات – سوابق پروژه – گزارشات پروژه – گزارش دهی عملکرد – بازنگری های عملکرد – تحلیل ارزش کسب شده – …