پاورپوینت معماری های تک

پاورپوینت معماری های تک

پاورپوینت معماری های تک   فهرست:  تاریخچه معماری های تک – ویژگیها و خصوصیات معماری های تک – اصول فكری و طراحی این سبک – نمونه های مشابه – آشنایی با فرودگاه بین المللی کانسای ژاپن – بانک هنگ کنگ – مجتمع تجاری ولکانو – مجتمع تجاری لافایت – ساختمان تجاری اداری فرشته طراح : مهندس فرهاد احمدی – مختصری درباره زیر شاخه های معماری های تک – معماری روبوتک Robo Tech