پاورپوینت نقش سنگدانه ها در بتن

پاورپوینت نقش سنگدانه ها در بتن

پاورپوینت نقش سنگدانه ها در بتن   فهرست: مصالح سنگی دانه های سنگی ویژگی دانه ها چسبندگی سنگدانه ها مقاومت سنگدانه ها طاقت شکل و بافت سطحی و ظاهری دانه ها خواص حرارتی اطلاعات لازم برای دانه ها رطوبت سطحی و جذب آب دانه ها مواد مضر سنگ دانه ها ناخالصی های مواد آلی ناخالصیهای نمکی دانه های رنگی