پاورپوینت نورگیرها

پاورپوینت نورگیرها

پاورپوینت نورگیرها   فهرست: نورگیرهای سقفی و گنبدها مسدود نمودن نورگیرهای سقفی انواع نورگیرها نصب نورگیر شیشه های چاپدار و رفلکتیو شیشه‌ های مات یا نیمه شفاف صرفه جویی انرژی در پنجره ها و نورگیر جلوگیری از تلفات حرارتی پنجره ها و نورگیرها