پاورپوینت نور و کاربرد آن در معماری

پاورپوینت نور و کاربرد آن در معماری

پاورپوینت نور و کاربرد آن در معماری فهرست: مقدمه تعریف نور منابع نور تفاوت نور طبیعی و ساختگی هماهنگی بین نور طبیعی و ساختگی نور و بینایی اهمیت نور تاثیر نور در طبیعت نور درطبیعت تأثیرات روانی نور طبیعی نور و بشر استفاده از نور طبیعی در معماری سنتی ایران نورگیر تمرکز و تاکید برروی سوژه به وسیله نور هدایت کنندگی نور پراکنده کردن و عبور غیرمستقیم نور ایجاد بافت به وسیله نور ورودی از پنجره مشبک عبور نور به صورت روحانی هدایت کنندگی به سمت مقصد زیبایی در انعکاس نور نور در معماری مدرن نظر برخی از معماران درباره نور – تادائو آندو – لویی کان – لوکوربوزیه – هاندیش کرامر – موریس لاپیدوس – نور پردازی اماکن قدیمی انواع نورپردازی اتاق نورپردازی و نورمناسب حل وابستگی شدید وضع روشنایی درون به محیط بیرون در نور پردازی طبیعی دو عامل در نظر گرفته می شود نور پردازی طبیعی معماری موفقیت آمیز منابع … پاورپوینت نور و کاربرد آن در معماری