پاورپوینت پیش ساخته سازی به روش L.S.F

پاورپوینت پیش ساخته سازی به روش L.S.F

پاورپوینت پیش ساخته سازی به روش L.S.F این پاورپوینت موضوعات زیر را در بر گرفته است: – چرا L.S.F؟ – مزایای روش پیش ساخته سازی LSF – اجزای مختلف سیستم های PVH – قطعات اساسی – قطعات سازه ای – مراحل ساخت یك ساختمان LSF به روش PVH – مزایای سیستم PVH (ساختمان های پیش ساخته ی سبك LSF) – ضوابط و استاندارد های طراحی – بارگذاری و سیستم سازه ای – اتصالات – شرح مراحل ساخت