پاورپوینت کاخ در معماری اسلامی

پاورپوینت کاخ در معماری اسلامی

پاورپوینت کاخ در معماری اسلامی  فهرست پاورپوینت کاخ در معماری اسلامی : مشکلات طبقه بندی کاخهای اسلامی انواع کاخ آثار هنری بی نظیر اقامتگاههای والیان اموی در سوریه کاخهای اداری و مسکونی در عراق دورۀ عباسی – دارالعمارة در کوفه – بغداد – اخیضر – سامرا – جوشق الخاقانی – بلکواره – قصرالجیس – قصرالعاشق کاخهای قرون میانی در سرزمین ایران – کرک کز – دیگر کاخ های اولیه در ایران – کاخ سلجوقی در مرو – ترمذ – لشکر بازار – غزنه – هرات – کاخ های آناتولی – اقامتگاه تابستانی حیدربیک – دیاربکر – کاخ های سلطان علاءالدین کیقباد کاخ های متأخر قرون میانی در سوریه و عراق – قصرالبنات – قره سرای ، موصل کاخ های متأخر قرون میانی در دنیای ایرانی – آق سرای، شهر سبز – کاخ شیروان شاه در باکو – کاخهای صفوی – رباط شرف – کاخهای صفویان در خارج از اصفهان – کاخهای موجود در نائین – عالی قاپو – چهلستون – هشت بهشت – کاخهای صفویه : نتایج کاخهای قرون میانی در مصر – کاخهای مغرب – صادراته – عشیر – قلعۀ بنوحمّاد – کاخهای سیسیلی – کاخهای مغربی متأخر کاخهای اسپانیا – مدینة الزهرا – کاستیل مرسیه – کاخ سرقسطه (زاراگزا) – القصر در اشبیلیه (سویل) – الحمرا توپقاپو سرای ، استانبول