پاورپوینت کبوترخانه ، اعجاز معماری ایران

پاورپوینت کبوترخانه ، اعجاز معماری ایران

پاورپوینت کبوترخانه ، اعجاز معماری ایران   فهرست:  شناسایی ارگ شیخ بهایی و مقایسه با برج صفا و جوزدان – مقدمه – تاریخچه کبوتر خانه – سازه در برج – گروه بندی برج ها – برج های خارون – اجزاء بنا – هشتی – شاه نشین – حیاط مرکزی – جزئیات برج ها – ورودی برجها – فضای مرکزی برج – دیواره ها ( لانه کبوتران ) – تیرکهای مهار نیروهای جانبی – نورگیری و تهویه ی برج – ورودی کبوتر – بناهای الحاقی – ویژگیهای معماری – تحلیلی بر معماری ارگ – برج صفا – مشخصات بنا – وجه تمایز – جزئیات اجرایی – برج جوزدان – مشخصات بنا – وجه تمایز – تزئینات به کارفته درساختمان برج ها – پنجره های مشبک ورودی – نورگیرها : رسیدن از کثرت به وحدت – حره ها : مقرنس کاری – سوراخهای موجود در بدنه برجها و دیوارها برای نصب داربست … دانلود پاورپوینت کبوترخانه