پاورپوینت یادمانهای استاد هوشنگ سیحون

پاورپوینت یادمانهای استاد هوشنگ سیحون

پاورپوینت یادمانهای استاد هوشنگ سیحون فهرست : زندگینامه معرفی کارها آرامگاهها ۱) فردوسی ۲) بوعلی ۳) خیام ۴) نادر شاه ۵) کمال الملک …آماده برای درس انسان ، طبیعت ، معماری ، ویژه دانشجویان معماری