پرسشنامه احترام سازمانی

پرسشنامه احترام سازمانی

پرسشنامه احترام سازمانی  دانلود پرسشنامه مدیریت احترام سازمانی این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که در سال 2008 توسط رامارجان ،  بارساد و بوراک طراحی و اعتبار یابی شده است. تعداد سوالات پرسشنامه 5 سوال با طیف 5 درجه ای لیکرت از هرگز تا همیشه می باشد. منبع اصلی پرسشنامه در درون متن ذکر شده است. فرمت: doc و قابل ویرایش …