پرسشنامه خشنودی شغلی اسميت ، كندال و هيولين

پرسشنامه خشنودی شغلی اسميت ، كندال و هيولين

            اين پرسشنامه كه توسط اسميت، كندال و هيولين (1969) ساخته شده است، يكي از رايج ترين و دقيق ترين ابزارهاي اندازه گيري خشنودي شغلي با استفاده از 83 سوال با فرمت pdf  مي باشد. عبارات آن جنبه توصيفي داشته و پنج نوع خشنودي را ارزيابي مي كند كه عبارتند از: ۱- ماهيت كار ۲- سرپرستي ۳- حقوق ۴- ترفيعات ۵- همكاران در فرم اصلي پرسشنامه هر جنبه خشنودي شغلي در يك صفحه جدا قرار گرفته و در بالاي صفحه عنوان آن و در زير آن عبارت مختلف مربوط به آن جنبه …