پرسشنامه سرمایه اجتماعی

پرسشنامه سرمایه اجتماعی

              این پرسشنامه دارای 20 سوال با طیف 5 درجه ای لیکرت جهت سنجش سه بعد سرمایه اجتماعی (شناختی، ساختاری و رابطه ای) است. منبع اصلی پرسشنامه در درون متن آورده شده است. ترتیب سوالات به شکل زیر است: – ساختاری: سوالات 10-1 – شناختی: سوالات 16-11 – رابطه ای: سوالات 20-17 فرمت فایل: DOC word (قابل ویرایش) …