پرسشنامه سلامت سازمانی

پرسشنامه سلامت سازمانی

              پرسشنامه سلامت سازمانی حاضر در کتاب “سازمان سالم” اثر گراهام لووز آورده شده و دارای 25 سوال می باشد که پنج بعد سلامت سازمانی زیر را می سنجد: 1- محیط کاری پر طراوات: سوالات 5-1 2- کارکنان الهام بخش: سوالات 10-6 3- رهبری فراگیر: سوالات 15-11 4- فرهنگ مثبت: سوالات 20-16 5- موفقیت پایدار : سوالات 25-21 این پرسشنامه کاملا متناسب با وضعیت کشور ایران می باشد. فرمت فایل: doc و قابل ویرایش …