پرسشنامه سنجش تفکر استراتژیک

پرسشنامه سنجش تفکر استراتژیک

پرسشنامه سنجش تفکر استراتژیک  پرسشنامه مدیریت سنجش تفکر استراتژیک این پرسشنامه (مطابق با شاخص های مدل ليدكا ) یک پرسشنامه استاندارد می باشد که حاوی 28 سوال برای سنجش ابعاد زیر است: – تفکر سیستمی : سوالات 1 تا 6 – عزم استراتژيک : سوالات 7 تا 14 – پيشروی بر اساس رویکرد علمی : سوالات 15 تا 17 – فرصت طلبی هوشمندانه : سوالات 18 تا 24 – تفكر در زمان: سوالات 25 تا 28 سوالات با طیف 5 درجه ای لیکرت تنظیم شده اند و منبع نیز در درون متن ذکر شده است. فرمت فایل: doc و قابل ویر …