پرسشنامه عملکرد شغلی ویلیام و اندرسون

پرسشنامه عملکرد شغلی ویلیام و اندرسون

            پرسشنامه عملکرد شغلی ویلیام و اندرسون  این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که توسط ویلیام و اندرسون در سال 1991 طراحی و اعتباریابی شده است. تعداد سوالات پرسشنامه پیش رو 8 سوال با طیف 5 درجه ای لیکرت از خیلی زیاد تا خیلی کم می باشد. فرمت فایل: doc و قابل ویرایش 2 ص …