پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت

        پرسشنامه مدیریت مسئولیت اجتماعی شرکت این پرسشنامه استاندارد دارای 19 سوال جهت سنجش مسئولیت اجتماعی سازمان در 5 بعد زیر است: – تعهد به کارکنان: سوالات 1 تا 4 – تعهد به ارباب رجوع: سوالات 5 تا 8 – تعهد به برنامه های اجتماعی و محیط زیست: سوالات 9 تا 12 – تعهد به قوانین و مقررات: سوالات 13 تا 15 – تعهد به جامعه: سوالات 16 تا 19 سوالات با طیف 5 درجه ای لیکرت تنظیم شده اند. منبع اصلی پرسشنامه در درون متن ذکر شده است. فرمت: doc و قابل ویرایش  1 صفحه …