پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان

            این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که هشت بعد زیر را با  استفاده از 95 سوال مورد سنجش قرار می دهد. شیوه تحلیل، میزان پایایی، نمره گذاری و تخصیص سوالات پرسشنامه به هر از ابعاد در درون متن ذکر شده است. ابعاد مورد سنجش به ترتیب زیر است: • توفیق طلبی • کانون کنترل درونی • خطرپذیری • تحمل ابهام • سلاست فکری • رویاپردازی • عمل گرایی • چالش طلبی فرمت فایل: DOC word (قابل ویرایش …