پروژه دماسنج با سون سگمنت و LM35 – صد درصد عملی

پروژه دماسنج با سون سگمنت و LM35 عملی100%

پروژه دماسنج با سون سگمنت و LM35 در این پروژه ما به کمک آی سی آی وی آر و ال ام 35 قادر خواهیم بود دمای محیط را از (55- تا99+)درجه سانتی گراد بر روی سون سگمنت نمایش دهیم. منفی بودن اعداد توسط ال ای دی قابل رویت می باشد. پیوست: 1-مدار در محیط پرتئوس 2-برنامه آی وی آر در محیط بسکام …